Klima-komore

Klima-komore su sastavni deo sistema ventilacije kod svih objekata kojima su optimalni klimatski uslovi za sveže, zdravo i prijatno okruženje posebno važni.

Klima-komore kao sastavni deo ventilacionog sistema

Sama ventilacija je od ključnog značaja za prostore bilo koje namene, pogotovo kada je prioritet povećati energetsku efikasnost. Kako bi se to postiglo, izolacija sprečava gubitke tolpog ili hladnog vazduha, što dovodi do toga da vazduh u samim prostorijama postaje ustajao, a takva sredina postaje podložna neprijatnim mirisima, kondenzaciji, plesnima i pojavi alergija.

Vodeća tehnologija Daikin klima-komora

Tehnologija rekuperacije toplote - preuzima do 90% ispuštene toplote
Motor prvoklasne efikasnosti - smanjuje potrošnju električne energije
Ventilator velike efikasnosti - povećava efikasnost u poređenju sa klasičnim ventilatorima
Efikasna logička kontrola - omogućuje Vam da upravčjate svojim objektom i njegovom energetskom potrošnjom

Klima komore

Fleksibilna rešenja

U zavisnosti od Vaših potreba, možete odobrati klima-komoru koja je opšte namene, ili možete po istoj ceni, prilagoditi postojeće klima-komore prema dimenzijama, do santimetra, kako bi se savršeno uklpoile u Vaš prostor.

Daikinov paket za svež vazduh

Daikinov paket za svež vazduh podrazumeva laku integraciju sistema ventilacije u postojeći sistem, bez dodatnog planiranja od strane instalatera. Pomoću jedinstvenog DX priključka, možete da povežete Vašu klima-komoru na bilo koji Daikin VRV ili ERQ inverterski kompresiono-kondenzacioni agregat. Ugrađeni ekspanzioni ventil i kontrolna kutija su realna rešenja tipa „priključi i pokreni”.

Najpopularniji uređaji za ventilaciju i klima-komore

D-AHU Modular L

D-AHU Modular L

 • Novo decentralizovano rešenje za obradu svežeg vazduha
 • Potpuno opremljen uređaj sa koncepcijom tipa „priključi i pokreni”
 • Pokriva široku površinu izduva
 • Najbolji izbor ukoliko se traže male dimenzije
 • Velika efikasnost termalne rekuperacije toplote
D-AHU Professional

D-AHU Professional

 • Professional, unapred konfigurisane veličine
 • Prilagođene vašem rasporedu prostorija, sve do poslednjeg santimetra
D-AHU Modular R

D-AHU Modular R

 • Unapred konfigurisane veličine
 • Koncept tipa „priključi i pokreni”
 • Točak za rekuperaciju toplote
 • Manje dimenzije
D-AHU Modular P

D-AHU Modular P

 • Unapred konfigurisane veličine
 • Koncept tipa „priključi i pokreni”
 • EC tehnologija ventilatora
 • Visoko-efikasni izmenjivač toplote sa protokom između aluminijumskih ploča
 • Manje dimenzije

logo

wave
wave