Politika poslovanja

Energetska efikasnost

Tehnoproming je od 2004. godine usvojio politiku Povećanja energetske efikasnosti na projektima, koju dosledno prati korišćenjem energetski efikasnih uređaja, primenom optimalnih rešenja u zavisnosti od okruženja objekta uz imperativ ekonomske isplativosti u relativno kratkom periodu. Ostvarene uštede u implemetiranim rešenjima prema predlogu i projektu značajno doprinose smanjenju troškova za energetske potrebe objekata i smanjuju štetan uticaj na životnu okolinu.

Pouzdanost

Tehnoproming insistira na upotrebi optimalno kvalitetnih i proverenih uređaja, komponenti i instalacionih elemenata saglasno nameni, kako bi se ostvario visok stepen opšte pouzdanosti sistema, njihova predvidljivost u radu sa redovnim ciklusima održavanja. Kvalitetno izvedena instalacija, ispravno podešavanje i postavljanje optimalnih automatski upravljanih radnih režima rezultuju pouzanim i kvalitetnim radnim vekom KGH sistema pri čemu se teži da sve komponente funkcionišu unutar optimalnih radnih režima.

Garancija kvaliteta

Izvođenje radova, projektovanje, puštanje sistema u rad i servisiranje vrše se u skladu sa Politikom kvaliteta Tehnoproming. Svi postupci i operacije iz domena delatnosti vrše se dosledno smernicama i koje propisuju proizvođači opreme tako da je u potpunosti obezbeđeno ispunjenje garancije.

Tehnologije

Tehnološki razvoj i trendovi EU u domenima energetske efikasnosti, alternativnih i obnovljivih izvora energije, zahteva za komforom radnog ili životnog ambijenta, integracije u BMS i rastućih estetskih kriterijuma, Tehnoproming prati tehničko-tehnička rešenja i primenjuje ih saglasno potrebama tržišta.

Sistem kvaliteta

Organizaciona struktura, procedure, procesi i resursi prema ISO standardu.

logo

wave
wave